کمترین: 
3063
بیشترین: 
3063
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3063
زمان: 
6/12 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 12 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 12 شهریور 1397 , 3063 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":3063}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399