کمترین: 
3404.2
بیشترین: 
3404.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3404.2
زمان: 
6/12 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 12 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 12 شهریور 1397 , 3404.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":3404.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398