کمترین: 
352.2
بیشترین: 
352.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.2
زمان: 
6/12 09:10
قیمت دینار عراق امروز 12 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 352.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":352.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398