کمترین: 
500.4
بیشترین: 
500.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
500.4
زمان: 
6/12 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 12 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 500.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":500.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398