کمترین: 
653.4
بیشترین: 
653.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
653.4
زمان: 
6/12 09:10
قیمت کرون دانمارک امروز 12 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 653.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":653.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398