کمترین: 
458.9
بیشترین: 
458.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
458.9
زمان: 
6/12 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 12 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 شهریور 1397 , 458.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":458.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399