کمترین: 
57.3
بیشترین: 
57.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.3
زمان: 
6/12 09:10
قیمت افغانی امروز 12 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 57.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":57.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398