کمترین: 
4329.1
بیشترین: 
4329.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4329.1
زمان: 
6/12 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 4329.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":4329.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398