کمترین: 
3215.7
بیشترین: 
3215.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3215.7
زمان: 
6/12 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 12 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 شهریور 1397 , 3215.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":3215.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398