کمترین: 
3786.5
بیشترین: 
3786.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3786.5
زمان: 
6/12 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 12 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 12 شهریور 1397 , 3786.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":3786.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398