کمترین: 
633
بیشترین: 
633
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
633
زمان: 
6/12 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 12 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 633 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":633}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398