کمترین: 
1143.6
بیشترین: 
1143.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1143.6
زمان: 
6/12 09:10
قیمت درهم امارات امروز 12 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 1143.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":1143.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399