کمترین: 
5427.6
بیشترین: 
5427.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5427.6
زمان: 
6/12 09:10
قیمت پوند امروز 12 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 12 شهریور 1397 , 5427.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":5427.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398