کمترین: 
4870.8
بیشترین: 
4870.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4870.8
زمان: 
6/12 09:10
قیمت یورو امروز 12 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 12 شهریور 1397 , 4870.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":4870.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398