کمترین: 
1196.97
بیشترین: 
1200.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1200.64
زمان: 
6/12 11:00
قیمت اونس طلا امروز 12 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 12 شهریور 1397 , 1200.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 05:00","price":1199.29},{"date":"1397/06/12 05:30","price":1196.97},{"date":"1397/06/12 08:00","price":1200.03},{"date":"1397/06/12 08:30","price":1199.34},{"date":"1397/06/12 11:00","price":1200.64}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398