کمترین: 
286.95
بیشترین: 
293.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
289.7
زمان: 
6/12 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 289.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 02:00","price":292.8},{"date":"1397/06/12 05:00","price":293.96},{"date":"1397/06/12 08:00","price":291.8},{"date":"1397/06/12 11:00","price":290},{"date":"1397/06/12 14:00","price":289.36},{"date":"1397/06/12 16:30","price":286.95},{"date":"1397/06/12 17:00","price":287.14},{"date":"1397/06/12 20:00","price":290.2},{"date":"1397/06/12 23:00","price":289.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398