کمترین: 
7227.4
بیشترین: 
7321.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7286.9
زمان: 
6/12 23:00
قیمت بیت کوین امروز 12 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 شهریور 1397 , 7286.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 02:00","price":7288.9},{"date":"1397/06/12 05:00","price":7321.4},{"date":"1397/06/12 08:00","price":7282.1},{"date":"1397/06/12 11:00","price":7227.4},{"date":"1397/06/12 14:00","price":7232},{"date":"1397/06/12 16:30","price":7245},{"date":"1397/06/12 20:00","price":7280},{"date":"1397/06/12 23:00","price":7286.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398