کمترین: 
542000
بیشترین: 
552000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
552000
زمان: 
6/11 13:30
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 11 شهریور 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 552000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 12:06","price":542000},{"date":"1397/06/11 13:30","price":552000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398