کمترین: 
3801000
بیشترین: 
3851000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3851000
زمان: 
6/11 13:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 11 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 3851000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 12:06","price":3801000},{"date":"1397/06/11 13:12","price":3851000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398