کمترین: 
22
بیشترین: 
24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24
زمان: 
6/11 16:20
قیمت درام ارمنستان امروز 11 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 11 شهریور 1397 , 24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 12:00","price":22},{"date":"1397/06/11 12:10","price":23},{"date":"1397/06/11 13:00","price":24},{"date":"1397/06/11 13:10","price":23},{"date":"1397/06/11 13:20","price":24},{"date":"1397/06/11 16:10","price":23},{"date":"1397/06/11 16:20","price":24}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398