کمترین: 
1904000
بیشترین: 
2104000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2104000
زمان: 
6/11 20:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 11 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 2104000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 12:00","price":1904000},{"date":"1397/06/11 12:06","price":2014000},{"date":"1397/06/11 13:12","price":2054000},{"date":"1397/06/11 13:30","price":2104000},{"date":"1397/06/11 17:06","price":2084000},{"date":"1397/06/11 20:06","price":2104000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398