کمترین: 
1900000
بیشترین: 
2100000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2100000
زمان: 
6/11 20:06
قیمت نیم سکه امروز 11 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 2100000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 12:00","price":1900000},{"date":"1397/06/11 12:06","price":2010000},{"date":"1397/06/11 13:12","price":2050000},{"date":"1397/06/11 13:30","price":2100000},{"date":"1397/06/11 17:06","price":2080000},{"date":"1397/06/11 20:06","price":2100000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398