کمترین: 
20
بیشترین: 
23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23
زمان: 
6/11 20:30
قیمت لیر سوریه امروز 11 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 11:50","price":22},{"date":"1397/06/11 12:00","price":20},{"date":"1397/06/11 12:10","price":22},{"date":"1397/06/11 20:30","price":23}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398