کمترین: 
133676
بیشترین: 
133799
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
133676.0
زمان: 
6/11 13:00
قیمت شاخص بورس امروز 11 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 133676.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 11:00","price":133799.0},{"date":"1397/06/11 13:00","price":133676.0}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398