کمترین: 
86
بیشترین: 
96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96
زمان: 
6/11 20:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 11 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 11 شهریور 1397 , 96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":90},{"date":"1397/06/11 11:30","price":91},{"date":"1397/06/11 12:00","price":86},{"date":"1397/06/11 12:10","price":92},{"date":"1397/06/11 12:50","price":93},{"date":"1397/06/11 13:00","price":94},{"date":"1397/06/11 13:10","price":93},{"date":"1397/06/11 13:50","price":94},{"date":"1397/06/11 14:00","price":93},{"date":"1397/06/11 14:10","price":94},{"date":"1397/06/11 14:20","price":93},{"date":"1397/06/11 14:50","price":94},{"date":"1397/06/11 15:00","price":93},{"date":"1397/06/11 15:10","price":94},{"date":"1397/06/11 16:10","price":91},{"date":"1397/06/11 16:20","price":94},{"date":"1397/06/11 17:00","price":93},{"date":"1397/06/11 17:30","price":94},{"date":"1397/06/11 17:50","price":93},{"date":"1397/06/11 18:30","price":94},{"date":"1397/06/11 20:30","price":96}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399