کمترین: 
7096
بیشترین: 
7932
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7932
زمان: 
6/11 20:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 11 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 11 شهریور 1397 , 7932 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":7410},{"date":"1397/06/11 10:30","price":7421},{"date":"1397/06/11 11:20","price":7410},{"date":"1397/06/11 11:30","price":7510},{"date":"1397/06/11 11:50","price":7570},{"date":"1397/06/11 12:00","price":7096},{"date":"1397/06/11 12:10","price":7604},{"date":"1397/06/11 12:20","price":7417},{"date":"1397/06/11 12:30","price":7640},{"date":"1397/06/11 13:00","price":7717},{"date":"1397/06/11 13:10","price":7660},{"date":"1397/06/11 13:20","price":7655},{"date":"1397/06/11 13:30","price":7673},{"date":"1397/06/11 13:50","price":7760},{"date":"1397/06/11 14:00","price":7742},{"date":"1397/06/11 14:10","price":7682},{"date":"1397/06/11 14:20","price":7690},{"date":"1397/06/11 14:30","price":7738},{"date":"1397/06/11 14:50","price":7789},{"date":"1397/06/11 15:00","price":7710},{"date":"1397/06/11 15:10","price":7732},{"date":"1397/06/11 15:20","price":7781},{"date":"1397/06/11 15:30","price":7748},{"date":"1397/06/11 15:50","price":7743},{"date":"1397/06/11 16:00","price":7787},{"date":"1397/06/11 16:10","price":7529},{"date":"1397/06/11 16:20","price":7745},{"date":"1397/06/11 16:30","price":7791},{"date":"1397/06/11 16:50","price":7733},{"date":"1397/06/11 17:00","price":7735},{"date":"1397/06/11 17:20","price":7720},{"date":"1397/06/11 17:30","price":7770},{"date":"1397/06/11 17:50","price":7695},{"date":"1397/06/11 18:00","price":7693},{"date":"1397/06/11 18:10","price":7719},{"date":"1397/06/11 18:20","price":7710},{"date":"1397/06/11 18:30","price":7743},{"date":"1397/06/11 18:50","price":7770},{"date":"1397/06/11 19:00","price":7787},{"date":"1397/06/11 19:10","price":7816},{"date":"1397/06/11 19:20","price":7791},{"date":"1397/06/11 19:30","price":7809},{"date":"1397/06/11 20:30","price":7932}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398