کمترین: 
7481
بیشترین: 
8616
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8616
زمان: 
6/11 20:30
قیمت دلار استرالیا امروز 11 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 11 شهریور 1397 , 8616 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":8049},{"date":"1397/06/11 11:10","price":8061},{"date":"1397/06/11 11:30","price":8146},{"date":"1397/06/11 11:50","price":8244},{"date":"1397/06/11 12:00","price":7481},{"date":"1397/06/11 12:10","price":8019},{"date":"1397/06/11 12:20","price":8037},{"date":"1397/06/11 12:30","price":8057},{"date":"1397/06/11 12:50","price":8231},{"date":"1397/06/11 13:00","price":8383},{"date":"1397/06/11 13:10","price":8259},{"date":"1397/06/11 13:20","price":8391},{"date":"1397/06/11 13:30","price":8334},{"date":"1397/06/11 13:50","price":8363},{"date":"1397/06/11 14:00","price":8344},{"date":"1397/06/11 14:20","price":8287},{"date":"1397/06/11 14:30","price":8406},{"date":"1397/06/11 14:50","price":8470},{"date":"1397/06/11 15:00","price":8375},{"date":"1397/06/11 15:10","price":8398},{"date":"1397/06/11 15:20","price":8452},{"date":"1397/06/11 15:30","price":8416},{"date":"1397/06/11 15:50","price":8411},{"date":"1397/06/11 16:00","price":8449},{"date":"1397/06/11 16:10","price":8178},{"date":"1397/06/11 16:20","price":8413},{"date":"1397/06/11 16:30","price":8453},{"date":"1397/06/11 16:50","price":8399},{"date":"1397/06/11 17:00","price":8401},{"date":"1397/06/11 17:20","price":8386},{"date":"1397/06/11 17:30","price":8440},{"date":"1397/06/11 17:50","price":8349},{"date":"1397/06/11 18:00","price":8346},{"date":"1397/06/11 18:10","price":8375},{"date":"1397/06/11 18:20","price":8365},{"date":"1397/06/11 18:30","price":8420},{"date":"1397/06/11 18:50","price":8440},{"date":"1397/06/11 19:00","price":8459},{"date":"1397/06/11 19:10","price":8481},{"date":"1397/06/11 19:20","price":8445},{"date":"1397/06/11 19:30","price":8483},{"date":"1397/06/11 20:30","price":8616}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398