کمترین: 
11200
بیشترین: 
11620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11580
زمان: 
6/11 19:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 11 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 11580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":11200},{"date":"1397/06/11 11:50","price":11320},{"date":"1397/06/11 12:00","price":11400},{"date":"1397/06/11 12:10","price":11390},{"date":"1397/06/11 12:20","price":11370},{"date":"1397/06/11 12:30","price":11450},{"date":"1397/06/11 12:50","price":11460},{"date":"1397/06/11 13:00","price":11510},{"date":"1397/06/11 13:10","price":11550},{"date":"1397/06/11 13:20","price":11480},{"date":"1397/06/11 13:30","price":11520},{"date":"1397/06/11 13:50","price":11580},{"date":"1397/06/11 14:00","price":11620},{"date":"1397/06/11 14:50","price":11520},{"date":"1397/06/11 15:00","price":11450},{"date":"1397/06/11 15:10","price":11550},{"date":"1397/06/11 15:20","price":11580},{"date":"1397/06/11 15:30","price":11610},{"date":"1397/06/11 15:50","price":11550},{"date":"1397/06/11 16:10","price":11570},{"date":"1397/06/11 16:30","price":11560},{"date":"1397/06/11 17:00","price":11510},{"date":"1397/06/11 17:10","price":11480},{"date":"1397/06/11 17:30","price":11490},{"date":"1397/06/11 18:00","price":11525},{"date":"1397/06/11 18:20","price":11540},{"date":"1397/06/11 18:50","price":11525},{"date":"1397/06/11 19:00","price":11550},{"date":"1397/06/11 19:20","price":11580}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398