کمترین: 
291.44
بیشترین: 
297.79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
293.92
زمان: 
6/11 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 293.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 02:00","price":295.82},{"date":"1397/06/11 05:00","price":294.82},{"date":"1397/06/11 08:00","price":292.67},{"date":"1397/06/11 11:00","price":296.41},{"date":"1397/06/11 13:00","price":297},{"date":"1397/06/11 14:00","price":297.79},{"date":"1397/06/11 17:00","price":291.66},{"date":"1397/06/11 20:00","price":291.44},{"date":"1397/06/11 23:00","price":293.92}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399