کمترین: 
7170.4
بیشترین: 
7301.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7289.5
زمان: 
6/11 23:00
قیمت بیت کوین امروز 11 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 شهریور 1397 , 7289.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 02:00","price":7216.1},{"date":"1397/06/11 05:00","price":7192.3},{"date":"1397/06/11 08:00","price":7170.4},{"date":"1397/06/11 11:00","price":7234.1},{"date":"1397/06/11 13:00","price":7241.4},{"date":"1397/06/11 14:00","price":7301.6},{"date":"1397/06/11 17:00","price":7251.8},{"date":"1397/06/11 20:00","price":7228.5},{"date":"1397/06/11 23:00","price":7289.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398