کمترین: 
87
بیشترین: 
89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
89
زمان: 
6/10 21:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 10 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 10 شهریور 1397 , 89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 13:20","price":87},{"date":"1397/06/10 14:20","price":88},{"date":"1397/06/10 21:10","price":89}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398