کمترین: 
1844000
بیشترین: 
1874000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1874000
زمان: 
6/10 18:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 10 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 1874000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 13:06","price":1844000},{"date":"1397/06/10 15:06","price":1854000},{"date":"1397/06/10 16:06","price":1864000},{"date":"1397/06/10 18:06","price":1874000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398