کمترین: 
3636000
بیشترین: 
3706000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3706000
زمان: 
6/10 19:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 10 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 10 شهریور 1397 , 3706000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 13:06","price":3636000},{"date":"1397/06/10 15:06","price":3656000},{"date":"1397/06/10 19:06","price":3706000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398