کمترین: 
1840000
بیشترین: 
1870000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1870000
زمان: 
6/10 18:06
قیمت نیم سکه امروز 10 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 1870000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 13:06","price":1840000},{"date":"1397/06/10 15:06","price":1850000},{"date":"1397/06/10 16:06","price":1860000},{"date":"1397/06/10 18:06","price":1870000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398