کمترین: 
4045000
بیشترین: 
4179000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4174000
زمان: 
6/10 21:30
قیمت سکه امامی امروز 10 شهریور 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 4174000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 13:06","price":4045000},{"date":"1397/06/10 15:06","price":4061000},{"date":"1397/06/10 15:24","price":4079000},{"date":"1397/06/10 16:06","price":4101000},{"date":"1397/06/10 18:06","price":4119000},{"date":"1397/06/10 19:06","price":4124000},{"date":"1397/06/10 20:06","price":4136000},{"date":"1397/06/10 21:24","price":4179000},{"date":"1397/06/10 21:30","price":4174000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399