کمترین: 
304300
بیشترین: 
314800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
313400
زمان: 
6/10 22:10
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 10 شهریور 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 10 شهریور 1397 , 313400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 12:10","price":304300},{"date":"1397/06/10 14:10","price":307300},{"date":"1397/06/10 15:25","price":307700},{"date":"1397/06/10 16:10","price":309600},{"date":"1397/06/10 17:10","price":310900},{"date":"1397/06/10 18:10","price":311800},{"date":"1397/06/10 20:10","price":311600},{"date":"1397/06/10 21:05","price":312500},{"date":"1397/06/10 21:25","price":314600},{"date":"1397/06/10 21:30","price":314300},{"date":"1397/06/10 21:40","price":314800},{"date":"1397/06/10 21:45","price":314600},{"date":"1397/06/10 21:50","price":314500},{"date":"1397/06/10 22:05","price":314200},{"date":"1397/06/10 22:10","price":313400}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399