کمترین: 
411250
بیشترین: 
425410
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
423560
زمان: 
6/10 22:10
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 10 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 10 شهریور 1397 , 423560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 12:10","price":411250},{"date":"1397/06/10 14:10","price":415250},{"date":"1397/06/10 15:25","price":415860},{"date":"1397/06/10 16:10","price":418330},{"date":"1397/06/10 17:10","price":420170},{"date":"1397/06/10 18:10","price":421400},{"date":"1397/06/10 20:10","price":421100},{"date":"1397/06/10 21:05","price":422330},{"date":"1397/06/10 21:25","price":425100},{"date":"1397/06/10 21:30","price":424790},{"date":"1397/06/10 21:40","price":425410},{"date":"1397/06/10 21:45","price":425100},{"date":"1397/06/10 21:50","price":424940},{"date":"1397/06/10 22:05","price":424640},{"date":"1397/06/10 22:10","price":423560}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398