کمترین: 
308440
بیشترین: 
319060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
317670
زمان: 
6/10 22:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 10 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 10 شهریور 1397 , 317670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 12:10","price":308440},{"date":"1397/06/10 14:10","price":311440},{"date":"1397/06/10 15:25","price":311900},{"date":"1397/06/10 16:10","price":313750},{"date":"1397/06/10 17:10","price":315130},{"date":"1397/06/10 18:10","price":316060},{"date":"1397/06/10 20:10","price":315820},{"date":"1397/06/10 21:05","price":316750},{"date":"1397/06/10 21:25","price":318830},{"date":"1397/06/10 21:30","price":318600},{"date":"1397/06/10 21:40","price":319060},{"date":"1397/06/10 21:45","price":318830},{"date":"1397/06/10 21:50","price":318710},{"date":"1397/06/10 22:05","price":318480},{"date":"1397/06/10 22:10","price":317670}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398