کمترین: 
6376
بیشترین: 
6560
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6560
زمان: 
6/10 21:30
قیمت منات آذربایجان امروز 10 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 شهریور 1397 , 6560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":6420},{"date":"1397/06/10 13:20","price":6376},{"date":"1397/06/10 14:20","price":6406},{"date":"1397/06/10 15:20","price":6436},{"date":"1397/06/10 15:30","price":6435},{"date":"1397/06/10 16:10","price":6454},{"date":"1397/06/10 16:20","price":6433},{"date":"1397/06/10 18:10","price":6440},{"date":"1397/06/10 18:20","price":6466},{"date":"1397/06/10 19:20","price":6474},{"date":"1397/06/10 21:10","price":6493},{"date":"1397/06/10 21:30","price":6560}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398