کمترین: 
161
بیشترین: 
165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165
زمان: 
6/10 21:30
قیمت روبل روسیه امروز 10 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":162},{"date":"1397/06/10 13:20","price":161},{"date":"1397/06/10 14:20","price":162},{"date":"1397/06/10 16:10","price":163},{"date":"1397/06/10 18:10","price":162},{"date":"1397/06/10 18:20","price":163},{"date":"1397/06/10 21:10","price":164},{"date":"1397/06/10 21:30","price":165}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399