کمترین: 
2649
بیشترین: 
2722
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2722
زمان: 
6/10 21:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 2722 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":2667},{"date":"1397/06/10 13:20","price":2649},{"date":"1397/06/10 14:20","price":2666},{"date":"1397/06/10 15:20","price":2678},{"date":"1397/06/10 15:30","price":2673},{"date":"1397/06/10 16:10","price":2685},{"date":"1397/06/10 16:20","price":2677},{"date":"1397/06/10 18:10","price":2676},{"date":"1397/06/10 18:20","price":2683},{"date":"1397/06/10 19:20","price":2686},{"date":"1397/06/10 20:20","price":2690},{"date":"1397/06/10 21:10","price":2694},{"date":"1397/06/10 21:30","price":2722}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399