کمترین: 
1389
بیشترین: 
1429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1429
زمان: 
6/10 21:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 10 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 1429 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":1398},{"date":"1397/06/10 13:20","price":1389},{"date":"1397/06/10 14:20","price":1395},{"date":"1397/06/10 15:20","price":1402},{"date":"1397/06/10 15:30","price":1398},{"date":"1397/06/10 16:10","price":1408},{"date":"1397/06/10 16:20","price":1403},{"date":"1397/06/10 18:20","price":1406},{"date":"1397/06/10 19:20","price":1410},{"date":"1397/06/10 21:10","price":1414},{"date":"1397/06/10 21:30","price":1429}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399