کمترین: 
8.9
بیشترین: 
9.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9.2
زمان: 
6/10 21:30
قیمت دینار عراق امروز 10 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 9.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":9},{"date":"1397/06/10 13:20","price":8.9},{"date":"1397/06/10 14:20","price":9},{"date":"1397/06/10 19:20","price":9.1},{"date":"1397/06/10 21:30","price":9.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399