کمترین: 
2997
بیشترین: 
3050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3050
زمان: 
6/10 21:30
قیمت ریال قطر امروز 10 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 10 شهریور 1397 , 3050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":3014},{"date":"1397/06/10 13:20","price":2997},{"date":"1397/06/10 14:20","price":3011},{"date":"1397/06/10 15:20","price":3026},{"date":"1397/06/10 15:30","price":3020},{"date":"1397/06/10 16:10","price":3031},{"date":"1397/06/10 16:20","price":3046},{"date":"1397/06/10 18:10","price":3024},{"date":"1397/06/10 18:20","price":3036},{"date":"1397/06/10 19:20","price":3040},{"date":"1397/06/10 21:10","price":3046},{"date":"1397/06/10 21:30","price":3050}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398