کمترین: 
2911
بیشترین: 
2991
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2991
زمان: 
6/10 21:30
قیمت ریال عربستان امروز 10 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 10 شهریور 1397 , 2991 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":2931},{"date":"1397/06/10 13:20","price":2911},{"date":"1397/06/10 14:20","price":2924},{"date":"1397/06/10 15:20","price":2938},{"date":"1397/06/10 15:30","price":2933},{"date":"1397/06/10 16:10","price":2951},{"date":"1397/06/10 16:20","price":2941},{"date":"1397/06/10 18:10","price":2940},{"date":"1397/06/10 18:20","price":2952},{"date":"1397/06/10 19:20","price":2956},{"date":"1397/06/10 20:20","price":2951},{"date":"1397/06/10 21:10","price":2964},{"date":"1397/06/10 21:30","price":2991}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398