کمترین: 
150
بیشترین: 
153
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
153
زمان: 
6/10 21:10
قیمت افغانی امروز 10 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":151},{"date":"1397/06/10 13:20","price":150},{"date":"1397/06/10 15:20","price":151},{"date":"1397/06/10 16:10","price":152},{"date":"1397/06/10 16:20","price":151},{"date":"1397/06/10 18:20","price":152},{"date":"1397/06/10 21:10","price":153}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399