کمترین: 
11255
بیشترین: 
11580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11580
زمان: 
6/10 21:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 11580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":11332},{"date":"1397/06/10 13:20","price":11255},{"date":"1397/06/10 14:20","price":11325},{"date":"1397/06/10 15:20","price":11377},{"date":"1397/06/10 15:30","price":11346},{"date":"1397/06/10 16:10","price":11408},{"date":"1397/06/10 16:20","price":11356},{"date":"1397/06/10 18:10","price":11367},{"date":"1397/06/10 18:20","price":11397},{"date":"1397/06/10 19:20","price":11428},{"date":"1397/06/10 21:10","price":11461},{"date":"1397/06/10 21:30","price":11580}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398