کمترین: 
7221
بیشترین: 
7419
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7419
زمان: 
6/10 21:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 10 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 10 شهریور 1397 , 7419 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":7271},{"date":"1397/06/10 13:20","price":7221},{"date":"1397/06/10 14:20","price":7266},{"date":"1397/06/10 15:20","price":7300},{"date":"1397/06/10 15:30","price":7287},{"date":"1397/06/10 16:10","price":7320},{"date":"1397/06/10 16:20","price":7297},{"date":"1397/06/10 18:10","price":7282},{"date":"1397/06/10 18:20","price":7313},{"date":"1397/06/10 19:20","price":7321},{"date":"1397/06/10 20:20","price":7332},{"date":"1397/06/10 21:10","price":7343},{"date":"1397/06/10 21:30","price":7419}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398