کمترین: 
7844
بیشترین: 
8070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8070
زمان: 
6/10 21:30
قیمت دلار استرالیا امروز 10 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 10 شهریور 1397 , 8070 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":7898},{"date":"1397/06/10 13:20","price":7844},{"date":"1397/06/10 14:20","price":7877},{"date":"1397/06/10 15:20","price":7918},{"date":"1397/06/10 15:30","price":7896},{"date":"1397/06/10 16:10","price":7940},{"date":"1397/06/10 16:20","price":7926},{"date":"1397/06/10 18:10","price":7922},{"date":"1397/06/10 18:20","price":7955},{"date":"1397/06/10 19:20","price":7952},{"date":"1397/06/10 20:20","price":7965},{"date":"1397/06/10 21:10","price":7976},{"date":"1397/06/10 21:30","price":8070}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399