کمترین: 
8361
بیشترین: 
8602
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8602
زمان: 
6/10 21:30
قیمت دلار کانادا امروز 10 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 شهریور 1397 , 8602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":8418},{"date":"1397/06/10 13:20","price":8361},{"date":"1397/06/10 14:20","price":8413},{"date":"1397/06/10 15:20","price":8452},{"date":"1397/06/10 15:30","price":8429},{"date":"1397/06/10 16:10","price":8475},{"date":"1397/06/10 16:20","price":8436},{"date":"1397/06/10 18:10","price":8444},{"date":"1397/06/10 18:20","price":8467},{"date":"1397/06/10 19:20","price":8490},{"date":"1397/06/10 21:10","price":8514},{"date":"1397/06/10 21:30","price":8602}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399